Česta pitanja

Online pristupEvolva TMS je online usluga koja se koristi putem web browsera na računalu korisnika ili putem mobilnog uređaja. Za korištenje TMS-a nije potrebno ništa dodatno instalirati na računalo ili mobitel.
Vrsta licence
  • mjesečna ili godišnja pretplata
  • jednokratni otkup (trajna kupnja)
Hosting - cloud uslugaU cijenu mjesečne i godišnje pretplate uključena je usluga hostinga odnosno smještaja aplikacije i podataka korisnika na serveru Evolve. Kod trajne kupovine hosting se plaća godišnje osim ako tvrtka nema vlastitu offline instalaciju.
Offline instalacijaPrema potrebi moguća je instalacija softvera na vlastitom serveru tvrtke. Instalacija se može obaviti na daljinu, a dolazak na lokaciju se plaća dodatno.
Preuzimanje podatakaU bilo kojem trenutku možete svoje kompletne podatke preuzeti u Excel obliku ili uz našu pomoć izmjestiti aplikaciju i podatke na vlastiti server (tzv. offline instalacija).

Vaša narudžba

Kalkulator cijene
Upišite broj potrebnih licenci za korisnike i zaposlenike te odaberite način plaćanja kako bi izračunali svoju cijenu Evolva TMS-a.
Broj licenciJedinična cijenaUkupno bez PDV
Korisnici:*50,00 kn50,00 kn
Zaposlenici:**50,00 kn50,00 kn
2.500,00 kn

* Korisnik je djelatnik koji ima svoje korisničko ime i lozinku te aktivno koristi TMS za evidenciju vlastitog radnog vremena ili drugih djelatnika ili za pregledavanje izvještaja.

** Zaposlenik je djelatnik koji nema korisničko ime i lozinku, ali utrošak njegovog radnog vremena evidentira netko od zaduženih korisnika kako bi i njegovi podaci ušli u izještaje.

Godišnji hosting (troškovi smještaja aplikacije i podataka): 1.500,00 kn / godina
Godišnji troškovi održavanja offline instalacije: 1.500,00 kn / godina
Godišnji hosting (troškovi smještaja aplikacije i podataka):u cijeni pretplate