Što dobivate?

Temeljem unosa dnevnih zadataka dobivate sljedeće informacije:

Video upute za korištenje programa pogledajte ovdje.
Analiza tvrtke

Statistika na razini mjeseca i godine. Analiza cijele tvrtke omogućava usporedbu brojčanih pokazatelja kako bismo donijeli važne odluke za poslovanje tvrtke.

Statistika za odabrani period. Usporedbom podataka donosimo zaključke kako najbolje rasporediti resurse i na koji način možemo uštedjeti.

Kako posluje cijela tvrtka

Tablični prikazi i grafovi omogućavaju nam usporedbe, otkrivanje trendova i graničnih vrijednosti, pa tako na razini tvrtke vidimo po mjesecima:
  • kolika je zauzetost zaposlenika
  • preklapanje projekata kroz godinu
  • ukupan broj sati po mjesecima
  • utrošak sati zaposlenika po projektima