Što dobivate?

Temeljem unosa dnevnih zadataka dobivate sljedeće informacije:

Video upute za korištenje programa pogledajte ovdje.
E-mail integracija

Upravljanje radnim zadacima na temelju email poruka
Na temelju bilo koje email poruke može nastati novi radni zadatak u tjednom organizatoru nekog korisnika ili nova projektna aktivnost na određenom projektu. Potrebno je email poruku poslati na email adresu određenog korisnika i dodatno na adresu TMS email pretinca koja ovisi o nazivu domene (tms.domena@domena.hr). U subject maila potrebno je staviti odgovarajući keyword prema uputama u nastavku, a keyword se definira na ekranu pojedinog projekta u sekciji Projekti. Ako u subjectu maila nema keyworda bit će kreiran novi zadatak odnosno aktivnost na projektu Razno. Da bi se zadatak vidio u tjednom organizatoru potrebno je na tjednom organizatoru pritisnuti link Opcije prikaza i odabrati opciju Provjeri e-mail.
Novi zadatak na postojećem projektu Ako želimo kreirati novi zadatak na već postojećem projektu potrebno je u subject maila upisati keyword projekta te nakon njega staviti dvotočku i sažet opis zadatka (npr. ePisarnica : Napraviti report).
Kreiranje nove projektne aktivnosti Ako želimo na temelju email poruke kreirati projektnu aktivnost potrebno je u subject maila upisati keyword projekta, dvostruku dvotočku i sažet naziv aktivnosti (npr. ePisarnica :: Izrada svih reporta).


Prebacivanje teksta emaila u zadatak Dio teksta email poruke možemo prebaciti u opis zadatka na način da u emailu stavimo oznaku #START na početak i oznaku #END na kraju željenog teksta.


Prebacivanje dokumenata u zadatak Dokumenti poslani u privitku emaila, prema gore navedenim uputama, pojavit će se u aplikaciji Evolva TMS kao dokumenti na zadatku.

Integracija email komunikacije sa zadacima

Slanjem email poruka u aplikaciju Evolva TMS omogućeno je da se u aplikaciji Evolva TMS prati sve što se iskomunicira putem email poruka:
  • Novi radni zadaci
  • Nove projektne aktivnosti
  • Upute za izvršenje zadatka
  • Dokumenti važni za izvršenje zadatka